Ordföranden

GHP - Ordförande under åren

1924 – 1936   Hans Hamberg, Direktör

1936 – 1938   Herman Ramström, Konsul

1938 – 1946   Nils Isaksson, Grosshandlare

1947 - 1949    Robert Högberg, Trävaruagent

1950 – 1956   Ola Westerlund, Lektor

1957 – 1965   Erik Lundquist, Grosshandlare

1965 – 1971   Anton Carlbom, Konsul

1971 – 1981   Carl-Henrik Nordlöw, Optiker

1982 – 1987   Per Wik, Studierektor

1988 – 1996   Bengt Wiklund, Riksdagsman

1997 – 2009   Bo Hiertner, Undervisningsråd

2010 – 2017   Curt Andersson, Ingenjör

2018 – 2019   Ulf Kjelsson, Ekonom

2020 –            Claes Ehinger, Distriktsläkare

Sidan uppdaterad 18/10 2020