Ordföranden

Sidan uppdaterad 22/1 2022

GHP - Ordförande under åren                                                 

                                                         

1924 - 1936 Hans Hamberg              Direktör
1936 - 1938 Herman Ramström       Konsul
1938 - 1946 Nils Isaksson                Grosshandlare
1947 - 1949 Robert Högberg            Trävaruagent
1950 - 1956 Ola Westerlund             Lektor
1957 - 1965 Erik Lundquist               Grosshandlare
1965 - 1971 Anton Carlbom              Konsul
1971 - 1981 Carl-Henrik Nordlöw    Optiker
1982 - 1987 Per Wik                          Studierektor
1988 - 1996 Bengt Wiklund              Riksdagsman
1997 - 2009 Bo Hiertner                   Undervisningsråd
2010 - 2017 Curt Andersson            Ingenjör
2018 - 2019 Ulf Kjelsson                  Ekonom
2020 -           Claes Ehinger               Distriktsläkare