GHP pris

Mottagare av GHP´s pris


 

Sidan uppdaterad 8/11 2022

1994 Ingrid Berglund

För outtröttlig kamp för hjälp till nödlidande i andra länder.

 

1994 Martin Westerholm

För livslångt arbete med att genom uppläsning och recitation, sprida kännedom om god litteratur och ångermanländsk dialekt.


1996 Folke Ahlberg

För engagerat arbete med JR Sundströms författarskap och Janne Vängman- sällskapet.


1998 Inger Alm

För uppbyggnaden av Korsmässomarknaden.


1998 Ingvar Johansson

För utvecklande av det spetsteknik företaget YDAB.


1999 Calle Lundqvist

För berömvärda byggnadsvårdande insatser.


2000 Lars Helleberg

För mångårig och gagnerik gärning inom kunskapsspridning om Härnösand.


2001 Lars Wikström

För utveckling av Härnösands hamn.


2002 Tage Frycklund

För utveckling av företaget Norrlands Trä.


2003 Allmänna sången

För 100-årig sångargärning.


2004 Arne Larsson

För insatser för Härnösands Paradorkester.


2005 Nils-Göran Lindström

För arbetet med blomsterutvecklingen av "trädgårdsstaden".


2006 Kjell Forsvall

För rollen som folkbildare och rektor vid Härnösands folkhögskola, samt för vuxnas lärande i Härnösand.


2006 Lars T Johansson

För hans mångfald inom underhållningssektorn.


2007 Torbjörn Edmo

För hans utveckling av Edmo Lift, som gjort staden känd nationellt och internationellt.


2008 Nils- Olov Dahlbom

För att han utvecklat Dahlboms trädgård till ett i dubbel bemärkelse blomstrande och uppskattat företag.


2009 Urban Norgren

För att han är framgångsrik med sitt Öbako AB


2010 Tim Falbe

För att han startade Öbacka Bok när Akademibokhandeln lade ner.


2011 Jonatan Norberg

För utmärkt utveckling av Sankt Petri Logens restaurang.


2012 Kenneth Zetterlund & Lars Kågström

För Härnösandstidningen Yippie.


2013 Johan Stenberg

För sin patenterade pump i egna företaget Xavitech.


2014 2MA Technologi AB

För utveckling av teknik som ökar trafiksäkerhet och minskar miljöfarliga utsläpp vid bilkörning.


2015 Hernö Gin Jon Hillgren

Satt Härnösand på kartan genom erhållande av många nationella och internationella priser.


2016 Calle Lundqvist

För att han med sitt fantastiska bilmuseum gjort Härnösand omtalat.


2017 Örjan Leek

Genom att bevara egna och andras bilder från Härnösand


2018 Joakim Byström

För utveckling av koncentrerade solfångare


2019 Christer Sefbom

För att utveckla Hemsö fästning till en attraktiv turistsatsning


2020

Inte utdelat pga Coronapandemin


2021

Inte utdelat pga Coronapandemin


2022 Jens Nilsson

För att ha fortsatt den framgångsrika revytraditionen i Härnösand.