Hedersledamöter

Hedersledamöter genom åren


Sidan uppdaterat 26/4 2022

1926: Wilhelm Blomberg

1943: Fritz Kaiser

1948: Ragnar Stattin

1949: Alrik Drakenberg

1952: Theodor Hellman

1965: Torsten Bucht

1965: Sven Silén

1971: Sven Wallmark

1974: Sven Wallin

1976: Gunnar Qvarnström

1981: Harald Wik

1982: Ture Lidbom

1982: Carl-Henrik Nordlöw

1988: Anton Carlbom

1994: Axel Arver

1995: Tage Ljunggren

1996: Rune Göransson

1996: Helge Åsberg

1999: Jöran Wibling

1999: Karl-Erik Eriksson

2002: Lars Helleberg

2004: Nils-Gunnar Östlund

2010: Per-Erik Bergqvist

2010: Carl-Eric Edberg

2010: Bo Hiertner

2010: Roland Sandqvist

2013: Richard G Stiernsström

2014: Christer Palm

2014: Eilert Nordlander

2016: Anders Dahlbom

2018: Curt Andersson, Ingenjör

                                        Hedersmedlem


Hedersmedlem utses av vårmötet efter förslag från en enhällig styrelse.

 

Som hedersmedlem kan utses medlem som, inom styrelsen, nedlagt ett förtjänstfullt arbete för Sällskapet under en längre tid (minst ca 10 år). Till hedersmedlem kan även person utnämnas som gjort sig synnerligen förtjänt av titeln genom att på ett aktivt sätt ha främjat Sällskapets syften.

 

För att säkerställa medlemskapets status skall utnämningar ske sparsamt.

 

Medlemskapet är livslångt, men hedersmedlem kan avsäga sig utnämningen.

 

Vid oacceptabelt beteende eller handlande, som strider mot Sällskapets värderingar, kan hedersmedlemskapet återkallas av Sällskapets styrelse.

 

Hedersmedlem är befriad från att erlägga årsavgift.