Aktuellt

Uppdaterad 8/11 2022

Aktuellt från GHP

Senaste informationen kommer överst.

--------------------

Försök pågår att hitta ett sätt att informera bara medlemmarna, med en sida som kräver inloggning. Länk till sidan kommer att finnas i menyn ovan när vi lyckats lägga in inloggningsuppgifter.

--------------------

Vid höstmötet 7/11-22 avtackades

Ove Strömberg och Björn Vik

för väl utförda tjänster.


Tre nya pojkar invaldes:

Ingvar Viklund, Nils Sjödin

och Anders Larsson.
                                                                                                                        Foton: Örjan Leek

                 
Jens Nilsson tilldelades GHP:s pris.

Motivering: "Fortsatt den framgångsrika

revytraditionen i Härnösand."-----------------


Vårmötet 10/5-22 fastställdes medlemsavgiften för 2023 till 250 kr.Vid höstmötet 7/11-22 valdes funtionärer enligt nedan:


Till ordförande för 2023 valdes Claes Ehinger.

Till ordinarie ledamöter för 2 år valdes Sven-Åke Vest och Åke Jansson.

(Ordinarie ledamöter tidigare valda för 2022 och 2023: Göran Tranberg och Hans Karlsson.)

Till styrelsesuppleanter för 2 år valdes Svante Hamberg och Tim Falbe.

Till revisorer för 2023 valdes Gunnar Bylund och Björn Eriksson.

Till revisorsuppleanter för 2023 valdes Stefan Lager och Bengt Ritsén.

Till nomineringsgruppen för Eilert Nordlanders minnesfond valdes Lars Sjölund för 2 år. (Örjan Leek valdes tidgare för 2022 och 2023).

Till valberedning för år 2023 valdes Hans Nordén, Stefan Lager och Bengt Ritzén. Hans Nordén valdes till sammankallande.


----------------

Vid höstmötet 2021 invaldes Reine Pettersson, Roger Karlström, Anders Hult, Björn Rudström, Joachim Larsson, Jon Hillgren, Göran Tranberg, Sten Åke Arenlid som nya medlemmar i sällskapet.

Foton: Örjan Leek

Vid höstmötet 2021 delade Oskar Dahlin och Elliot Jonsson på stipendium ur Eilert Nordlanders Minnesfond. Elliot kunde närvara och kunde få sitt diplom och penningsumma. Oskar kunde inte komma till mötet och får sin utmärkelse vid senare tillfälle.