Aktuellt

Uppdaterad 11/5 2022

Aktuellt från GHP

Årsavgiften för 2022 är 250 kronor!

Bankgironummer till sällskapet är 764-4529. Kom ihåg att skriva ditt namn!


Vid styrelsemötet 17/1 2022 beslutade styrelsen att skapa en regel för att utse en hedersledamot. Texten finns i menyn för "Hedersledamöter" i menyn ovan.


Vid höstmötet 10/11-21 valdes funtionärer enligt nedan:


Till ordförande för 2022 valdes Claes Ehinger.

Till ordinarie ledamöter för 1 år (2022) valdes Bengt-Olov Byström och Åke Jansson.

Till ordinarie ledamöter för 2 år (2022 och 2023) valdes Göran Tranberg och Hans Karlsson.

Till suppleanter för 1 år (2022) valdes Sven-Åke Vest och Björn Andersson

Till revisorer för 2022 valdes Gunnar Bylund och Björn Eriksson.

Till revisorsuppleanter valdes Stefan Lager och Bengt Ritsén.

Till nomineringsgruppen för Eilert Nordlanders minnesfond valdes Örjan Leek för 2 år och Lars Sjölund för 1 år.

Till valberedning för år 2022 valdes Hans Nordén, Stefan Lager och Bengt Ritzén. Hans Nordén valdes till sammankallande.


Vid styrelsemötet 17/1-22 valdes Bengt-Olov Byström till vice ordförande och Göran Tranberg till kassör.