Bilder

Sällskapet har under åren bidragit med olika utsmyckningar i Härnösand. Här följer några exempel.

Uppdaterad 17/10 2020